ES STUDIEKONSULT • MATEMATIKK • KURS FOR DEG

 

ES STUDIEKONSULT

 

Støtterudvegen 53

 

2008 FJERDINGBY

 

 

 

 

 

egiso@online.no

Tlf: 97 77 44 11

 

Petter 10 klasse: Klarte ikke å stoppe. Gjennomgikk hele spillet første kvelden. Løste  mest

                         lette oppgaver.

 

Kari Gk. v.skole: Ønsker å forbedre karakteren. Hørte om en som klarte det etter å ha øvd på

                         spillet 30 min daglig i store deler av året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukere av spillet oppfordres til å sende en tilbakemelding til oss.