ES STUDIEKONSULT • MATEMATIKK • KURS FOR DEG

 

ES STUDIEKONSULT

 

Støtterudvegen 53

 

2008 FJERDINGBY

 

 

 

 

 

egiso@online.no

Tlf: 97 77 44 11

 

Bankkontonr:

     9235 23 51123

 

 

 

Matematikk - Grønndalens redning.          

                                                                                              Pris, fritt tilsendt kr 500.

                                                                                              Klassesett kr. 5000.

Matematikk fra 8.klasse til og med grunnkurs v.skole.

 

Eleven får mulighet til å:   Arbeide i eget tempo.

                                    Velge oppgaver på passende nivå.

                                    Få gjentatt oppgaver, men med andre tall.

                                    Selv finne fram i teorien.

                                    Kunne få delvis løsning på oppgavene.

                                    Repetere pensum på en morsom måte.

 

Dataprogrammet består av 2 hoveddeler:

 

1. En øvelsesmodul, der man øver på oppgaver i et bestemt emne.

    Man velger vanskeligsgrad lett (8.klasse), middels eller vanskelig (grunnkurs v.skole).

    En får svaret rett eller galt. Ved rett velges ny oppgave. Ved galt kan man velge samme

    oppgave om igjen (foreslås). Kan få hjelp til løsning eller studere teorien med

    eksempeloppgaver.

 

2. Et mattespill, der evntyret å redde Grønndalen, tar spilleren med på ferden gjennom  

    matematikkens verden. Grønndalen er forhekset av en ond trollmann og kun gode

    kunnskaper i matematikk kan overvinne trollmannen. Det fåes poeng på hoderegning og

    fingerferdighet. Forteller: Anders Hatlo.

 

Programmet er laget av EducationData og alle rettigheter tilhører Es Studiekonsult.

Programmet er konstruert også for enklere datamaskiner.

Minstekrav: Pentium II 400Mhz. 128 MB RAM.