ES STUDIEKONSULT • MATEMATIKK • KURS FOR DEG

 

ES STUDIEKONSULT

 

Støtterudvegen 53

 

2008 FJERDINGBY

 

 

 

 

 

egiso@online.no

 

Tlf: 97 77 44 11

 

Utdrag av: Hovedoppgaven til en elev ved Lærerhøyskolen :

 

VURDERING AV PEDAGOGISK PROGRAMVARE.

 

Beskrivelse av "Grønndalens redning".

  Spillet installeres inn på datamaskinen fra en CD. Skolen er dermed ikke

  avhengig av å ha internett-tilgang. Spillet var enkelt å installere, noe som er en

  stor fordel. Med på CDen er det også en instruksjonsfil som kortfattet og greit

  forklarer spillets gang, navigasjon og verktøy. Instruksjonene er så lettfattelige

  elevene vil kunne lese den selv, noe som kan spare læreren for mye tid.

  I forbindelse med oppgavene har man et kladdeark i bakgrunnen. Kladdearket er

  tilpasset etter oppgaven. Spillet har også kalkulator, passer, linjal og gradskive.

  Alle hjelpemidler er i spillet, så man behøver ikke ha noe med seg.

  Oppgavene er innen tallregning, brøk, areal/volum, statistikk, økonomi,

  funksjon og regneark.

 

Egen vurdering av programvaren.

  Det er positivt at det er laget pedagogisk programvare for elever på    

  ungdomstrinnet. Dette er en mangelvare. Fordi spillet er så differensiert kan

  det nå mange elever, uansett nivå.

  Jeg føler at spillet dekker flere emner innen "Felles mål for faget" i L97. Spillet

  kan bidra til en mer positiv holdning til faget for de som er begynt å bli lei.

  Med dette spillet kan man gi utfordringer til alle elevene, fordi oppgavene er så

  differensierte. Det er ikke bare et tilbud til de som sliter tungt med

  matematikken, men også de som ønsker ekstra utfordringer. Dette er positivt

  fordi de dyktige elevene blir gjerne glemt i den tilpassede undervisningen.